Społeczny Polonijny Komitet Wspierania Polonii Haitańskiej
Obecnie w skład społecznego komitetu wchodzą osoby związane z pracami zarówno bezpośrednio na Haiti, jak też w USA, Hiszpanii, Szkocji, RFN i Polsce:


Społeczny Polonijny Komitet Wspierania Polonii HaitańskiejKrzysztof Christopher Szybiński 
- Przewodniczący Komitetu / Polska, Haiti
Koordynator zadań komitetu na terenie Haiti, Cazale; praca z dziećmi i młodzieżą Cazale; współpraca z organizacjami na Haiti; fotografia i film oraz wsparcie medialne, Youtube: cazale99 oraz cazale2017

Elżbieta Elizabeth Szewczyk-Szybińska / Polska, Haiti
Koordynator kontaktów z urzędami i instytucjami w Polsce; fotografia i film, edukacja medialna i techniczna w Cazale; opiekun wielu inicjatyw; troska o Przewodniczącego

Kamil Snoopy Szybiński / Polska
Nasz Patron http://www.kamilsnoopy.info

Wiesław Wierzbowski / USA
Koordynator zbiórek sprzętu komputerowego itp. w USA i Kanadzie

Anselme Georgina / Haiti

Henry Mariański / Hiszpania, USA
Sponsor i koordynator instalacji sprzętu oraz uruchomienia w Cazale Zawodowej Szkoły Elektronicznej

Grzegorz Iwaniczko / Polska

Koordynator zbiórek pieniężnych i materialnych w Polsce, opiekun profilu w mediach społecznościowych Facebook

Andrzej Andi Krzywdziński / RFN
Koordynator współpracy szkół 

Karol Krzywdziński / RFN 
Koordynator opracowania współpracy szkół 

Altime Michelet / Haiti
Koordynator projektów

Mariusz Chądzyński & syn Adam Chądzyński / Polska
Koordynatorzy współpracy pomiędzy szkołami w Warszawie, Cazale i GermainStruktura komitetu jest dobrowolna - dopisani zostaną wszyscy, którzy zaangażują się na bieżąco w działalność na rzecz społeczności polonijnej w Cazale.

Dodamy tutaj każdego, kto zadeklaruje swoją gotowość pracy na rzecz społeczności w Cazale i na Haiti - oczekujemy na dalsze osoby – nawet całe rodziny i grupy przyjaciół.

Warunkiem wejścia w skład naszego komitetu jest przesłanie danych a także wyrażenie takiej woli poprzez przesłanie tej woli w wiadomości e-mail. 

Zakres pracy społecznej jest dobrowolny i opiera się o indywidualne inicjatywy omawiane w naszym gronie ku pożytkowi społecznemu. 

Wszystkie wpłaty i ich wydatkowanie są publikowane na blogu lub według woli darczyńcy.

- Przekazy za pośrednictwem: 
Western Union prosimy adresować na: 
odbiorca: Krzysztof Edward Szybiński 
kraj wypłaty: Haiti 

                                                         miejscowość wypłaty: Cabaret 

Najprościej jest skontaktować się w sprawach wyłącznie dotyczących Cazale, działań charytatywnych, pomocy rzeczowej lub finansowania działań - poprzez formularz kontaktowy w blogu w pasku bocznym po lewej stronie strony - pisząc i podając wstępnie własny adres do kontaktu zwrotnego.

Kierując pytania do Krzysztofa Christopher'a Szybińskiego - prosimy wyraźnie wskazać chęć nawiązania korespondencji związanej z Cazale, Polonią dziedziczącą historię Polaków, którzy wsparli uzyskanie niepodległości ludności haitańskiej.

Poczta poprzez formularz kontaktowy jest monitorowana każdego dnia. 

Skrzynki e-mail są monitorowane i wszelkie łamanie prawa korespondencji może być przedmiotem roszczeń wobec naruszającego zasady uczciwości korespondencji. 

Odniesienie prawne do wszelkich darowizn na rzecz osób fizycznych:


Darowizny takie są dobrowolne i nie podlegają odliczeniom podatkowym - w związku z tym, że ewentualne darowizny są przeznaczane na pomoc grupie społecznej w Cazale - istotnym jest, aby darczyńca miał świadomość, że wspiera w dobrej wierze osoby poświęcające swój czas i własne środki - czyniąc dobro na rzecz osób indywidualnych.

Istnieje jednak prawo umożliwiające odliczenie - i prosimy o zapoznanie się z taką możliwością oraz pozyskiwaniem informacji we własnym urzędzie skarbowym.


Przed dokonaniem jakichkolwiek wpłat - prosimy o wcześniejszy kontakt - gdyż wymaga tego uczciwość ale także prawny aspekt każdej darowizny. 


Brak komentarzy: