14.04.2018

Podsumowanie ostatnich miesięcy.

Kolejna misja wypełniona - ale przed nami także kolejne plany i zadania - dlatego tak istotnym jest zebranie odpowiedniej liczby zainteresowanych osób ale także grup społecznych - takich, jak szkolne koła zainteresowań, studenckie koła historyczne lub geograficzna a nawet lingwistyczne itp. - Istotą odbudowania polskiej historii na Haiti jest idea pomocy tym, którzy uważają się za potomków Polaków, którzy osiedlili się na wyspie wraz z rodzącym się państwem haitańskim. - Wiemy już nie od dzisiaj, że nie było łatwo żyć rodzinom mieszanym po rewolucji haitańskiej. Przecież kobiety czarne, które związały się z białymi Polakami - nie koniecznie były akceptowane po takim fakcie przez społeczność wyzwoloną spod niewoli białych kolonizatorów handlujących i wykorzystujących czarnych niewolników. - Ten aspekt jest pomijany w wielu przekazach historycznych i zacierany w świadomości społecznej. - Do dzisiaj jednak potomkowie Polaków na Haiti noszą jakby piętno. Wiemy także, że Polonia na świecie nie ma łatwego życia - zwłaszcza tam, gdzie rasa i kolor skóry oraz oczu ciągle są elementem konfliktowym. 

Na Haiti nie ma rasizmu - jednak w Cazale dokonano mordu, którego blizny jeszcze wiele lat nie zostaną bez łez w oczach potomków zamordowanych z premedytacją za poglądy polityczne, wyznanie religijne i marzenia o godnym życiu. 

A więc wiemy wszyscy, że dominującą rolę odgrywają nasi najwspanialsi filantropi i podróżnicy - Elżbieta Elizabeth i Krzysztof Christopher, którzy dokonali niemalże cudu przywrócenia czci i pamięci o Polonii haitańskiej w Cazale i nie tylko w Cazale.
To nasi liderzy i nasi mentorzy w działaniu i realizacji pomysłów i planów. Oddani w wierze i kulturze - prawdziwi i niepowtarzalni - Elżbieta Elizabeth i Krzysztof Christopher - tak bowiem są nazywani - a nawet bardziej Elizabeth & Christopher Pologne. - To nie przypadek - bowiem, aby tak aktywnie poświęcać czas dla innych ludzi, dla dzieci z tak odległego państwa, jakim jest Haiti - w tak ekstremalnie trudnych warunkach - trzeba nie tylko hartu i odwagi ale przede wszystkim umiłowania niesienia pomocy i wszelkiego wsparcia. - Tacy są nasi najwspanialsi liderzy Społecznego Polonijnego Komitetu Wspierania Polonii Haitańskiej. Tutaj ukłony od nas i od wszystkich, którzy starają się Was wspierać we wszystkim. Jesteśmy zawsze z wami i nie opuścimy w potrzebie. A nasza wspólna misja niech niesie do Cazale i na Haiti najlepsze owoce pracy na rzecz poprawy życia Polonii haitańskiej. 

"Po owocach ich poznacie" - a te owoce aż serce radują, aż chce się żyć i współpracować z Elizabeth i Christopherem - bo w was kochani jest ta energia, która rozpala w nas - waszych pomocnikach - moc, jakiej potrzeba wam i naszym przyjaciołom w Cazale i na Haiti.To nie turystyka - ale misja, jakiej wypełnianie nie jest dotowane. To misja serc i dobrej woli - chociaż przydałoby się, aby była ta misja wspierana przez naród polski w bardzo szerokim spektrum niesienia pomocy. 


"Orzeł Biały ..." w wykonaniu Idamen"Orzeł Biały" (Jak długo na Wawelu ...) słowa napisał Konstanty Kurmłowski, muzykę skomponował ks. Władysław Piątkiewicz. - polska pieśń patriotyczna 


Pozostaje nam apelować do Polonii i Polaków na całym świecie - nie zapominajmy o Polonii na Haiti - o tych, którym los i sam Bóg dał doświadczyć tak wiele - tak daleko od Ojczyzny. 


Zapraszamy do wspierania naszej idei 

Społeczny Polonijny Komitet Wspierania Polonii Haitańskiej


Brak komentarzy: