10.02.2018

"Za Naszą i Waszą wolność - Polacy o wolność Haiti ”"Za Naszą i Waszą wolność - Polacy o wolność Haiti ” 

Poniższy napis na projektowanym obelisku w Cazale

"Za Waszą i Naszą wolność"

Pamięci tragicznie zamordowanych, wśród których byli potomkowie polskich legionistów, walczących o wolność Haiti.

Pomóżcie nam zbudować w trybie pilnym obelisk poświęcony ofiarom masakry na Haiti 27 marca 1969 roku.W związku z renowacją terenu w Cazale jest to możliwe jeszcze tylko do 20 marca. Koszt to tylko 3600 PLN, a będzie to dwutonowy głaz z tablicą z powyższym napisem w kilku językach.* * *
"Polska, której pięciustet obywateli – żołnierzy legionów zostało przygarniętych przez władze Haiti - którzy zamieszkali tutaj na Haiti - od 1918 roku nie zrobiła nic, aby w sposob fizyczny zaznaczyć Polską obecność na haitańskiej ziemi.
A na Haiti, aby stłumić powstanie ówczesnych niewolników - razem z Francuzami w liczbie 15000 przybyło 5000 polskich legionistów. Z tego blisko 4500 poległo pod dowództwem napoleońskich oficerów. - Część przeszła na stronę powstańców a część do końca walczyla po stronie francuskiej. Ale nigdy ci drudzy nie mordowali jeńców - do czego chcieli ich zmusić francuscy dowódcy. - Dlatego nowe władze Haiti uchwalając konstytucję haitańską po uzyskaniu niepodległości pozwoliły pozostać na Haiti jednym i drugim Polakom – jako ludziom prawym i uczciwym. Gdyż tak naprawdę nie mieli oni dokąd wrócić. - Chyba, że pod ostrze gilotyny do Paryża, gdzie Napoleon Bonaparte już bezlitośnie rozprawiał się także z polskimi legionistami – bowiem zaniechał walk o wyzwolenie Polski – po jakże dramatycznym rozbiorze Polski przez zaborców.
- Dlatego przykre jest dla tubylczych Polakach również to, że po 1945 roku ale szczególnie po roku 1989 - też sie nic nie zmieniło. - Przybywają tutaj, jak po ogień dziennikarze z Polski - piszą artykuły prasowe ale także jakieś zasłyszane historie, że społeczność np. w Cazale tańczy "polski" taniec polkę – jak wszyscy wiemy, że jest to taniec czeski (
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polka) – że kobiety plotą sobie warkoczyki i takie podobne relacje "dziennikarskie".
To takie tabloidowe – bla, bla, bla.
Prawdą zaś jest to, że niektórzy mieszkańcy mają niebieski kolor oczu, jasne włosy i karnację skóry, jak u mieszkańca np. Krakowa.
W naszej ocenie najważniejszy jest duch tych ludzi z Cazale - ich znamy najlepiej, gdyż spędziliśmy z nimi ponad rok kalendarzowy. I co najważniejsze - zdobyliśmy ich zaufanie.
Jesteśmy już na dobrej drodze do poznania również tej strony środowiska "polonijnego" w Cote de Fer - miejscowości na południu Haiti, gdzie burmistrzem jest Polak z pochodzenia.
Prawdopodobnie ta inność mieszkańców Cazale była przyczyną mordu na jego mieszkańcach 27 marca 1969 roku.
Zaś w Muzeum Historii Hati - w stolicy Port au Prince nie było również jakiejkolwiek wzmianki roli Polaków w uzyskaniu niepodległości po rebelii ludności niewolniczej wobec francuskich kolonizatorów i właścicieli plantacji z niewolnikami. - Być może to przeoczenie a być może fakt, że Polacy występowali w mundurach francuskich i pod francuskimi sztandarami – bo przecież na Haiti zostali w sumie zesłani decyzją generałów podległych Napoleonowi Bonaparte, jako żołnierze niewygodni w dalszych planach Francji.
Dopiero nasza interwencja spowodowała, że umieszczono tam kserokopie fragmentu Konstytucji Republiki Haiti - mówiącą o przywilejach, jakimi obdarzono Polaków w dowód wdzięczności za pomoc w wyzwoleniu niewolników spod wyzysku kolonialnego. - Również przykre jest to, że w Cazale obok kapliczki z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, znajduje się talica informująca, że znajdujemy się na placu imienia "Jana Pawła II" a tablicę tę ufundowały, jak głosi napis - władze rządowe Tajwanu."

Krzysztof Christopher Szybiński  

* * *
"O co chodzi z tym obeliskiem?"Do tej pory na Haiti nie ma żadnego symbolu, który mówiłby o chwalebnej roli polskich legionistów, którzy stanęli po stronie zniewolonych i wyzyskiwanych - w wyzwolenia Haiti spod okrutnej kolonizacji francuskiej oraz o tym, że mieszkają tu ich potomkowie. - Chcemy to zmienić.


Pamięć zapisana przez mieszkańców Cazale - żywa pamięć - i tylko polskich akcentów trzeba.


Chcemy tutaj dodać, że na Haiti nigdy nie walczył Legion Polski przeciwko ludności niewolniczo traktowanej przez Francuzów na plantacjach. - Na Haiti nigdy polscy legioniści nie walczyli w polskich mundurach i pod polskim sztandarem. - Wówczas Polacy po rozpadzie częściowym Legionów Polskich we Francji - zaciągnęli się po wprowadzeniu przez francuskie dowództwo armii napoleońskiej - do wojska francuskiego, które zostało wysłane na Haiti. - Istnieje prawdopodobieństwo, że Polacy, którzy zaciągnęli się i zaokrętowali - nie wiedzieli nawet dokąd będą płynęli ani jakie jest zadanie do wykonania pod francuskimi sztandarami. - Dopiero na miejscu - zorientowali się, że Francuzi wykorzystują Polaków do walki z bezbronną ludnością pochodzącą z Afryki a przywiezioną w niewoli na Haiti do niewolniczej pracy. - To przypomniało Polakom - zsyłki rosyjskie na Syberię itd. - bo przecież Ojczyzna - Polska - była wykreślona z map świata. - Wówczas pamiętając, że Napoleon Bonaparte wcale nie podjął walki o uwolnienie Polski spod zaborów i wyzwolenie Polaków z niewoli - spod zaborców - ujrzawszy szansę na wyzwolenie się nawet z obowiązku wykonywania antyludzkich rozkazów dowódców francuskich - stanęli po stronie niewolników - wsparli ich rebelię i przyczynili się do klęski wojsk francuskich - za co Polakom i to zarówno tym, którzy przeszli na stronę rewolucjonistów zniewolonej ludności niewolników, jak też pozostałym Polakom z szeregów wojska francuskiego - przywódcy haitańskiej rewolucji - dali konstytucyjnie zapisany przywilej prawa pozostania na wyspie i osiedlania się w wybranych miejscowościach. Wybór nie był wówczas wielki - otrzymali skrawki ziemi pod uprawę i te same przywileje, co wyzwoleni niewolnicy. A że wśród Polaków byli przecież sami mężczyźni - to bez względu na status, jaki posiadali przed przypłynięciem na Haiti - wszyscy pozakładali związki rodzinne z wyzwolonymi niewolnicami - tworząc jednocześnie w pewien sposób odrębną rasowo i kulturowo oraz religijnie społeczność, której życie - jak to pokazała dalsza historia - nie było łatwe ani pozbawione dyskryminacji a nawet mordów. Dlatego tak ważnym jest zapisanie w świadomości polskiej - że Polacy na Haiti nie walczyli jako Legion Polski ale jako żołnierze napoleońscy, którzy zdezerterowali - wypowiadając posłuszeństwo dowódcom francuskim, którym nie zależało na losie Polaków w czasie potyczek ale i przed wypłynięciem z Francji. Wybór Polaków był słuszny - jak pokazała historia - Napoleon Bonaparte nie skończył niczego z korzyścią dla Polski. 


Na miejscu w Cazale - jest nadal koparka, która pracowała po powodzi w 2017 roku - jednak to kolos na gąsienicach - no i trzeba opłacić roboczo-godzinę operatora i maszyny. 
Dziękujemy każdej osobie zaangażowanej w działania, o których piszemy

Wszelkie otrzymane środki, jakie przekroczą ten zakładany budżet zostaną przeznaczone na nasze
dalsze projekty i rozliczone na naszym blogu.

Przekazy za pośrednictwem Western Union prosimy kierować z opisem celu na:

Krzysztof Edward Szybiński
"kraj wypłaty" Haiti
"miejsce wypłaty" Cabarethttps://www.westernunion.com/pl/pl/send-money/start.html


Drodzy Przyjaciele

Zostało na tylko 16 dni na zebranie kwoty na budowę obelisku na Haiti z następującym napisem:
Ayisyen - Pologne

" Za Waszą i Naszą wolność"
Pamięci tragicznie zamordowanych, wśród których byli potomkowie polskich legionistów, walczących o wolność Haiti.

Powyżej - to jeden z napisów na tablicy obelisku w Cazale na Haiti.

"Pou libète paw ak pou nou"
Nan memwa moun sila yo ki te asasinen trajikman, nan mitan yo te gen pitit pitit lejyonè polonè ki
tap goumen pou libète an Ayiti.

"À votre liberté et à la nôtre"
À la mémoire de ceux qui ont été tragiquement assassinés, parmi lesquels se trouvaient les
descendants des légionnaires polonais, qui se battaient pour la liberté d’Haïti.

" For your Freedom and Ours "
In memory of the tragically murdered, among whom were the descendants of Polish legionnaires
fighting for the freedom of Haiti.


Pomóżcie go nam zbudować. Każda złotówka się liczy. Prosimy kliknij:


To jeden z napisów na tablicy obelisku w Cazale na Haiti. Pozostałe będą w językach: kreolsko-haitańskim, francuskim i angielskim.


Załączony video-klip - z prośbą o wsparcie zrealizowała, stworzona przez nas, dzięki darczyńcy -
telewizja internetowa z udziałem młodych Haitańczyków - CazaleCTVPolonia.

Wdzięczni będziemy za pomoc w realizacji tego projektu, chociaż bardzo trudno idzie nam pozyskiwanie funduszy - nie tracimy nadziei.

Z pozdrowieniami

Krzysztof Christopher Szybiński
Przewodniczący Społecznego Polonijnego Komitetu Wspierania Polonii Haitańskiej
  
*teskt: Krzysztof Christopher Szybiński

* opracowanie: Sł. Mączyński
Brak komentarzy: