09.02.2018

O pomaganiu, które nie boli

Już kilka dni trwa zrzutka ogłoszona na dwa szczytne cele - ale reakcja praktycznie zerowa - a nawet uwłaczająca pamięci Polaków, którzy podjęli słuszną decyzję, uwolnili siebie od reżimu napoleońskiego dyktatu - co jest słuszną sprawą a także wsparli uwolnienie od zniewolenia francuskiego pod Napoleonem Bonaparte ludności wykorzystywanej do pracy niewolniczej na plantacjach - przywiezionej na statkach po uprowadzeniu i zniewoleniu w Afryce. 

XXI wiek a nam nadal trudno skutecznie wspierać potomków pozostałych po Polakach, którzy nie mając ojczyzny - będącej pod zaborami - tułali się po świecie w służbie innym narodom. Tak też zawędrowali na wyspę, gdzie doszło do zrywu wyzwoleńczego spod pręgierza francuskiej arystokracji bogacącej się na wyzysku i zniewoleniu tysięcy ludzi nie mających praw i wolności. 

Trwa zbiórka środków przede wszystkim na wsparcie działalności - tam na miejscu w Cazale, gdzie nie łatwo przychodzi działać w pojedynkę wspaniałemu Polakowi - Krzysztofowi Szybińskiemu. - Stąd tak bardzo ważne jest wspieranie tej działalności nie tylko przez zespół osób skupionych w Społecznym Komitecie Wspierania Polonii Haitańskiej - ale  przez każdego komu na sercu leży historia Polski i Polaków oraz Polonii na całym świecie.


Możecie wspierać bezpośrednio przekazując środki finansowe, które są publicznie rozliczane 

Wszelkie otrzymane środki, jakie przekroczą ten zakładany budżet zostaną przeznaczone na nasze
dalsze projekty i rozliczone na naszym blogu.

Przekazy za pośrednictwem Western Union prosimy kierować z opisem celu na:

Krzysztof Edward Szybiński
"kraj wypłaty" Haiti
"miejsce wypłaty" Cabaret

https://www.westernunion.com/pl/pl/wysytanie-pieniedzy.html

https://www.westernunion.com/pl/pl/send-money/start.html

Albo za pomocą wpłat na zrzutkę - której to akcji widżety widnieją w paskach bocznych tego bloga.


Brak komentarzy: