25.02.2018

Co najważniejszego zrobiliśmy w Cazale?

Wspaniała praca Elizabeth i Christopher'a z dziećmi i młodzieżą w Cazale - daje rajskie owoce - owoce patriotyczne i polskie - pachnące jabłkami z sadu przodków, pachnące piosenką polską, tańcami i umiłowaniem nadziei, że pewnego dnia uda się zrywać owoce polskości na Haiti - ku rozkosznemu czerpaniu satysfakcji, że udało się ocalić od zapomnienia a nawet rozjaśnić promieniami polskości - to miejsce polskością pachnące w promieniach haitańskiego słońca. 


Dziękujemy za wspaniały przekaz i aż serce się raduje, że te dzieci tak uwielbiają polskość.Ale polskość zachowali ojcowie, matki, dziadkowie, babcie i pradziadkowie - tych dzieci, którym tak pięknie przychodzi mowa polska. Cudne uczucie w sercu zakwita, gdy słucha się i patrzy na tak wierny przekaz wiary i nadziei. 

Prosimy - nie dajmy zapomnieć o Polakach na Haiti - zbierzmy siły i wspierajmy tych, którym w sercu gra "Nadziejo" i wiele innych polskich pieśni i piosenek a mowa polska daj im taką radość, o jakiej można pomarzyć.
Społeczny Polonijny Komitet Wspierania Polonii Haitańskiej

23.02.2018

Informacja

Z przyczyn niezależnych ostatni wpis o zbiórce na szczytny cel - usunęliśmy - jednak szczytny cel upamiętnienia polskiej obecności w Cazale a szczególnie obecności J.P. II na Haiti - pozostaje. 
Prosimy o kontynuację wspierania tej idei a także powiększanie wiedzy o potomkach Polaków na Haiti

Społeczny Polonijny Komitet Wspierania Polonii Haitańskiej

Dziękujemy każdej osobie zaangażowanej w działania, o których piszemy.

Wszelkie otrzymane środki zostaną przeznaczone na nasze dalsze projekty i rozliczone na naszym blogu.Zauważyliście, że Krzysztof ostatnio mniej nagrywa filmów - przyczyna jest prozaiczna - otóż doszło do spotkania trzeciego stopnia nogi Krzysztofa i rośliny uzbrojonej w kolce. Nic przyjemnego - taki kolec w nodze - ale po kilku próbach oczyszczenia rany - udało się pozbyć ciała obcego i noga wraca do zdrowia.

Społeczny Polonijny Komitet Wspierania Polonii Haitańskiej

10.02.2018

"Za Naszą i Waszą wolność - Polacy o wolność Haiti ”"Za Naszą i Waszą wolność - Polacy o wolność Haiti ” 

Poniższy napis na projektowanym obelisku w Cazale

"Za Waszą i Naszą wolność"

Pamięci tragicznie zamordowanych, wśród których byli potomkowie polskich legionistów, walczących o wolność Haiti.

Pomóżcie nam zbudować w trybie pilnym obelisk poświęcony ofiarom masakry na Haiti 27 marca 1969 roku.W związku z renowacją terenu w Cazale jest to możliwe jeszcze tylko do 20 marca. Koszt to tylko 3600 PLN, a będzie to dwutonowy głaz z tablicą z powyższym napisem w kilku językach.* * *
"Polska, której pięciustet obywateli – żołnierzy legionów zostało przygarniętych przez władze Haiti - którzy zamieszkali tutaj na Haiti - od 1918 roku nie zrobiła nic, aby w sposob fizyczny zaznaczyć Polską obecność na haitańskiej ziemi.
A na Haiti, aby stłumić powstanie ówczesnych niewolników - razem z Francuzami w liczbie 15000 przybyło 5000 polskich legionistów. Z tego blisko 4500 poległo pod dowództwem napoleońskich oficerów. - Część przeszła na stronę powstańców a część do końca walczyla po stronie francuskiej. Ale nigdy ci drudzy nie mordowali jeńców - do czego chcieli ich zmusić francuscy dowódcy. - Dlatego nowe władze Haiti uchwalając konstytucję haitańską po uzyskaniu niepodległości pozwoliły pozostać na Haiti jednym i drugim Polakom – jako ludziom prawym i uczciwym. Gdyż tak naprawdę nie mieli oni dokąd wrócić. - Chyba, że pod ostrze gilotyny do Paryża, gdzie Napoleon Bonaparte już bezlitośnie rozprawiał się także z polskimi legionistami – bowiem zaniechał walk o wyzwolenie Polski – po jakże dramatycznym rozbiorze Polski przez zaborców.
- Dlatego przykre jest dla tubylczych Polakach również to, że po 1945 roku ale szczególnie po roku 1989 - też sie nic nie zmieniło. - Przybywają tutaj, jak po ogień dziennikarze z Polski - piszą artykuły prasowe ale także jakieś zasłyszane historie, że społeczność np. w Cazale tańczy "polski" taniec polkę – jak wszyscy wiemy, że jest to taniec czeski (
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polka) – że kobiety plotą sobie warkoczyki i takie podobne relacje "dziennikarskie".
To takie tabloidowe – bla, bla, bla.
Prawdą zaś jest to, że niektórzy mieszkańcy mają niebieski kolor oczu, jasne włosy i karnację skóry, jak u mieszkańca np. Krakowa.
W naszej ocenie najważniejszy jest duch tych ludzi z Cazale - ich znamy najlepiej, gdyż spędziliśmy z nimi ponad rok kalendarzowy. I co najważniejsze - zdobyliśmy ich zaufanie.
Jesteśmy już na dobrej drodze do poznania również tej strony środowiska "polonijnego" w Cote de Fer - miejscowości na południu Haiti, gdzie burmistrzem jest Polak z pochodzenia.
Prawdopodobnie ta inność mieszkańców Cazale była przyczyną mordu na jego mieszkańcach 27 marca 1969 roku.
Zaś w Muzeum Historii Hati - w stolicy Port au Prince nie było również jakiejkolwiek wzmianki roli Polaków w uzyskaniu niepodległości po rebelii ludności niewolniczej wobec francuskich kolonizatorów i właścicieli plantacji z niewolnikami. - Być może to przeoczenie a być może fakt, że Polacy występowali w mundurach francuskich i pod francuskimi sztandarami – bo przecież na Haiti zostali w sumie zesłani decyzją generałów podległych Napoleonowi Bonaparte, jako żołnierze niewygodni w dalszych planach Francji.
Dopiero nasza interwencja spowodowała, że umieszczono tam kserokopie fragmentu Konstytucji Republiki Haiti - mówiącą o przywilejach, jakimi obdarzono Polaków w dowód wdzięczności za pomoc w wyzwoleniu niewolników spod wyzysku kolonialnego. - Również przykre jest to, że w Cazale obok kapliczki z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, znajduje się talica informująca, że znajdujemy się na placu imienia "Jana Pawła II" a tablicę tę ufundowały, jak głosi napis - władze rządowe Tajwanu."

Krzysztof Christopher Szybiński  

Do tej pory na Haiti nie ma żadnego symbolu, który mówiłby o chwalebnej roli polskich legionistów, którzy stanęli po stronie zniewolonych i wyzyskiwanych - w wyzwolenia Haiti spod okrutnej kolonizacji francuskiej oraz o tym, że mieszkają tu ich potomkowie. - Chcemy to zmienić.
Pamięć zapisana przez mieszkańców Cazale - żywa pamięć - i tylko polskich akcentów trzeba.


Chcemy tutaj dodać, że na Haiti nigdy nie walczył Legion Polski przeciwko ludności niewolniczo traktowanej przez Francuzów na plantacjach. - Na Haiti nigdy polscy legioniści nie walczyli w polskich mundurach i pod polskim sztandarem. - Wówczas Polacy po rozpadzie częściowym Legionów Polskich we Francji - zaciągnęli się po wprowadzeniu przez francuskie dowództwo armii napoleońskiej - do wojska francuskiego, które zostało wysłane na Haiti. - Istnieje prawdopodobieństwo, że Polacy, którzy zaciągnęli się i zaokrętowali - nie wiedzieli nawet dokąd będą płynęli ani jakie jest zadanie do wykonania pod francuskimi sztandarami. - Dopiero na miejscu - zorientowali się, że Francuzi wykorzystują Polaków do walki z bezbronną ludnością pochodzącą z Afryki a przywiezioną w niewoli na Haiti do niewolniczej pracy. - To przypomniało Polakom - zsyłki rosyjskie na Syberię itd. - bo przecież Ojczyzna - Polska - była wykreślona z map świata. - Wówczas pamiętając, że Napoleon Bonaparte wcale nie podjął walki o uwolnienie Polski spod zaborów i wyzwolenie Polaków z niewoli - spod zaborców - ujrzawszy szansę na wyzwolenie się nawet z obowiązku wykonywania antyludzkich rozkazów dowódców francuskich - stanęli po stronie niewolników - wsparli ich rebelię i przyczynili się do klęski wojsk francuskich - za co Polakom i to zarówno tym, którzy przeszli na stronę rewolucjonistów zniewolonej ludności niewolników, jak też pozostałym Polakom z szeregów wojska francuskiego - przywódcy haitańskiej rewolucji - dali konstytucyjnie zapisany przywilej prawa pozostania na wyspie i osiedlania się w wybranych miejscowościach. Wybór nie był wówczas wielki - otrzymali skrawki ziemi pod uprawę i te same przywileje, co wyzwoleni niewolnicy. A że wśród Polaków byli przecież sami mężczyźni - to bez względu na status, jaki posiadali przed przypłynięciem na Haiti - wszyscy pozakładali związki rodzinne z wyzwolonymi niewolnicami - tworząc jednocześnie w pewien sposób odrębną rasowo i kulturowo oraz religijnie społeczność, której życie - jak to pokazała dalsza historia - nie było łatwe ani pozbawione dyskryminacji a nawet mordów. Dlatego tak ważnym jest zapisanie w świadomości polskiej - że Polacy na Haiti nie walczyli jako Legion Polski ale jako żołnierze napoleońscy, którzy zdezerterowali - wypowiadając posłuszeństwo dowódcom francuskim, którym nie zależało na losie Polaków w czasie potyczek ale i przed wypłynięciem z Francji. Wybór Polaków był słuszny - jak pokazała historia - Napoleon Bonaparte nie skończył niczego z korzyścią dla Polski. 


Na miejscu w Cazale - jest nadal koparka, która pracowała po powodzi w 2017 roku - jednak to kolos na gąsienicach - no i trzeba opłacić roboczo-godzinę operatora i maszyny. Dziękujemy każdej osobie zaangażowanej w działania, o których piszemy

Wszelkie otrzymane środki, jakie przekroczą ten zakładany budżet zostaną przeznaczone na nasze
dalsze projekty i rozliczone na naszym blogu.Drodzy Przyjaciele

Zostało na tylko 16 dni na zebranie kwoty na budowę obelisku na Haiti z następującym napisem:
Ayisyen - Pologne

" Za Waszą i Naszą wolność"
Pamięci tragicznie zamordowanych, wśród których byli potomkowie polskich legionistów, walczących o wolność Haiti.

Powyżej - to jeden z napisów na tablicy obelisku w Cazale na Haiti.

"Pou libète paw ak pou nou"
Nan memwa moun sila yo ki te asasinen trajikman, nan mitan yo te gen pitit pitit lejyonè polonè ki
tap goumen pou libète an Ayiti.

"À votre liberté et à la nôtre"
À la mémoire de ceux qui ont été tragiquement assassinés, parmi lesquels se trouvaient les
descendants des légionnaires polonais, qui se battaient pour la liberté d’Haïti.

" For your Freedom and Ours "
In memory of the tragically murdered, among whom were the descendants of Polish legionnaires
fighting for the freedom of Haiti.To jeden z napisów na tablicy obelisku w Cazale na Haiti. Pozostałe będą w językach: kreolsko-haitańskim, francuskim i angielskim.


Załączony video-klip - z prośbą o wsparcie zrealizowała, stworzona przez nas, dzięki darczyńcy -
telewizja internetowa z udziałem młodych Haitańczyków - CazaleCTVPolonia.

Wdzięczni będziemy za pomoc w realizacji tego projektu, chociaż bardzo trudno idzie nam pozyskiwanie funduszy - nie tracimy nadziei.

Z pozdrowieniami

Krzysztof Christopher Szybiński
Przewodniczący Społecznego Polonijnego Komitetu Wspierania Polonii Haitańskiej
  09.02.2018

O pomaganiu, które nie boli

Już kilka dni trwa zrzutka ogłoszona na dwa szczytne cele - ale reakcja praktycznie zerowa - a nawet uwłaczająca pamięci Polaków, którzy podjęli słuszną decyzję, uwolnili siebie od reżimu napoleońskiego dyktatu - co jest słuszną sprawą a także wsparli uwolnienie od zniewolenia francuskiego pod Napoleonem Bonaparte ludności wykorzystywanej do pracy niewolniczej na plantacjach - przywiezionej na statkach po uprowadzeniu i zniewoleniu w Afryce. 

XXI wiek a nam nadal trudno skutecznie wspierać potomków pozostałych po Polakach, którzy nie mając ojczyzny - będącej pod zaborami - tułali się po świecie w służbie innym narodom. Tak też zawędrowali na wyspę, gdzie doszło do zrywu wyzwoleńczego spod pręgierza francuskiej arystokracji bogacącej się na wyzysku i zniewoleniu tysięcy ludzi nie mających praw i wolności. 

Trwa zbiórka środków przede wszystkim na wsparcie działalności - tam na miejscu w Cazale, gdzie nie łatwo przychodzi działać w pojedynkę wspaniałemu Polakowi - Krzysztofowi Szybińskiemu. - Stąd tak bardzo ważne jest wspieranie tej działalności nie tylko przez zespół osób skupionych w Społecznym Komitecie Wspierania Polonii Haitańskiej - ale  przez każdego komu na sercu leży historia Polski i Polaków oraz Polonii na całym świecie.

Możecie wspierać bezpośrednio przekazując środki finansowe, które są publicznie rozliczane 

Wszelkie otrzymane środki, jakie przekroczą ten zakładany budżet zostaną przeznaczone na nasze
dalsze projekty i rozliczone na naszym blogu.

07.02.2018

Z wizytą w Real Hope for Haiti in Cazle

Jeżeli narzekanie na służbę zdrowia potrafi być irytujące - to realne warunki służby zdrowia w Cazale są nadal dramatycznie trudne. Dlatego tak istotnym zdaje się nasza pomoc społeczności dotkniętej tak wieloma problemami społecznymi w XXI wieku.Film zastępuje milion słów - a te oczy dziecięce mówią więcej niż każdy inny apel o wsparcie i pomoc. 
W imieniu tych dzieci i ich rodziców apelujemy nie dajmy im tak bardzo cierpieć.

Wspierając działalność zwłaszcza Krzysztofa i Elżbiety Szybińskich - koordynatorów wszystkich działań na miejscu na Haiti i w Cazale oraz nasz komitet - wspieracie wszyscy - dzieci i społeczność skupioną wokół tych działań.

Dziękujemy wszystkim angażującym się w pomoc, publikowanie informacji i dzielenie się pomysłami na pomoc. - Pamiętajcie - pomaganie nie boli.

Jeżeli posiadacie cokolwiek, co chcielibyście przekazać na rzecz społeczności w Cazale, którą wspieramy - piszcie - na pewno każdy gest dobrej woli jest gestem miłosierdzia. 

Społeczny Polonijny Komitet Wspierania Polonii Haitańskiej


Polskie miejsca pamięci w Cazale

Mając na uwadze fakt, że do zaistnienia miejsca pamięci z elementami polskimi - potrzebne są zgody państwowych urzędów Haiti oraz samorządowych władz lokalnych - plany są planami - ich realizacja będzie uzależniona od wielu czynników prawnych - stąd starania o wsparcie państwa polskiego i społeczności polonijnej. 

Zwracamy się z prośbą o rozważenie pomocy przy budowie skromnego obelisku poświęconego ofiarom strasznego mordu dokonanego w Cazale 27 marca 1969 roku przez dyktatora Haiti Duvalier'a zwanego Papa Doc, przyjaciela Fidela Castro.
Tymi ofiarami byli także mieszkańcy Cazale o korzeniach polskich. - Byłby to pierwszy element pamięci o Polakach, którzy opowiedzieli się po stronie powstańców haitańskich i pomogli im wywalczyć wolność dla Haiti - ze strony Polaków i ogólnie Polonii na świecie.

W Cazale istnieje miejsce, gdzie są tablice mówiące o tej tragedii zainstalowane tu w roku 2009 - ale jego stan i brak wyraźnego akcentu polskiego - nakazuje sercu troskę o pamięć, że to z powodu polskości tego miejsca dokonano mordu i terroru na jego mieszkańcach.

- My chcemy postawić tutaj obelisk w postaci głazu z tablicą pamiątkową - z napisem:

"Wśród pomordowanych byli mieszkańcy Cazale - potomkowie polskich żołnierzy, którzy pomogli wywalczyć wolność dla Haiti w XIX wieku"

Powyższy napis będzie w trzech językach:
- kreolsko-haitańskim
- polskim
- angielskim

Oczywiście jest to proponowany tekst napisu, który może ulec modyfikacji i tutaj zapraszamy do przesyłania waszych pomysłów - chętnie podyskutujemy nad tematem.


Dodatkowo przewidujemy tutaj możliwość czasowej instalacji flag państwowych Haiti i Polski.
Największą trudnością okazało się znalezienie odpowiedniego głazu i przewiezienie go na miejsce posadowienia.
 


Głaz o wadze około dwie tony został znaleziony. Wstępna wycena kosztów zamyka się sumą 1000 USD.

Składają się na nią:

- przygotowanie tablicy marmurowej (24 x 36 cali)
- wykonanie projektu napisu
- wykonanie napisu na tablicy
- przewiezienie głazu na obelisk
- wykonanie prac kamieniarskich związanych z wyżłobieniem w kamieniu miejsca na tablicę
- wykonacie umocnienia podstawy wokół kamienia / czasami na ten teren podchodzi woda /


Miejsce, gdzie spocznie głaz polskiej pamięci o tragicznych wydarzeniach *
* * *
*
"Za Naszą i Waszą wolność - Polacy o wolność Haiti ” 

Poniższy napis na projektowanym obelisku w Cazale

"Za Waszą i Naszą wolność"

Pamięci tragicznie zamordowanych, wśród których byli potomkowie polskich legionistów, walczących o wolność Haiti.


Pomóżcie nam zbudować w trybie pilnym obelisk poświęcony ofiarom masakry na Haiti 27 marca 1969 roku. W związku z renowacją terenu w Cazale jest to możliwe jeszcze tylko do 20 marca. Koszt to tylko 3600 PLN, a będzie to dwutonowy głaz z tablicą z powyższym napisem w kilku językach.Do tej pory na Haiti nie ma żadnego symbolu, który mówiłby o chwalebnej roli polskich legionistów, którzy stanęli po stronie zniewolonych i wyzyskiwanych - w wyzwolenia Haiti spod okrutnej kolonizacji francuskiej oraz o tym, że mieszkają tu ich potomkowie. - Chcemy to zmienić.


*
* * *
*

Głaz jest obecnie na placu, gdzie trzeba będzie prawdopodobnie rozebrać szopę, która ogranicza do niego dostęp. - A to wszystko jakieś przecież koszty - chociaż sporo prac jest wykonywanych społecznie - to jednak trudno o darmową siłę roboczą - gdy dookoła tyle potrzeb i potrzebujących.


Potrzebna będzie maszyna - przydałaby się koparko-ładowarka albo dźwig - ewentualnie starożytne metody przemieszczania głazów.

Trzeba będzie rozebrać szopę - chociaż ledwo stoi - to jest przecież użyteczna nadal. Miłym gestem byłoby - gdyby z około 60 milionów Polaków na świecie - chociaż tysiąc interesowało by się tym miejscem, gdzie przyszło Polakom dopełnić żywota i pozostawić żony i dzieci a nawet wnuki i prawnuki i ich dzieci itd. - bo Ojczyznę okupowali zaborcy, którzy wyniszczali i zniewolili naród polski w Europie. 

Wszelkie otrzymane środki, jakie przekroczą ten zakładany budżet zostaną przeznaczone na nasze
dalsze projekty i rozliczone na naszym blogu.Przewodniczący Społecznego Komitetu Wspierania Polonii Haitańskiej

Krzysztof Christopher Szybiński 05.02.2018

Kwiat maga (Thespesia grandiflora) - narodowy kwiat Haiti


O tej roślinie Haitaczycy mogą śpiewać piosenki, pisać wiersze i uważać za symbol Haiti - co nie dziwi - bowiem rośnie prawie wszędzie. Karaibski klimat oraz fauna i flora zadziwiają do dzisiaj mieszkańców Haiti a także turystów odwiedzających zarówno eksluzywne apartamentowce, jak też takie miejscowości, jak Cazale, gdzie nic nie jest takie proste, aby było nadmiernie trudne. Pochodzi według botaników z Puerto Rico - gdzie stanowi symbol narodowy. Mylnie nazywany angielskim hibiskusem - bowiem nim nie jest - co potwierdzają badania naukowe - bliżej tej roślinie do bawełny niż do gatunków hibiskusa - jest jednak rodziną malw. Hybryda pierwotnego Hibiscus Archeri

Tyle udało mi się ustalić - bowiem pochodzenie pierwotne to wyspy Oceanu Pacyficznego - ale czy na pewno - to nawet naukowcy się spierają.

Krzysztof Christopher Szybiński - nasz przewodniczący Społecznego Polonijnego Komitetu Wsparcia Polonii Haitańskiej - oczarowany kwiatami - podesłał nam do opublikiwania kilka zdjęć - warto więc napisać też kilka zdań o tej roślinie. 


Nazywany kwiatem maga (łac. Thespesia grandiflora) (fr. Flor de Maga), (Maga tree)


źródło:
https://static1.squarespace.com

Drzewo i roślina doniczkowa - wszystko zależy od warunków uprawy - w Europie przeważnie dostępny do oglądania w ogrodach botanicznych w szklarniach, gdzie ma stworzone idealne warunki klimatyczne. Haiti i inne wyspy karaibskie - to istny raj dla tego gatunku. 


Pięknie kwitnie i daje cenne drewno na instrumenty muzyczne, meble - oraz jest ozdobą wielu ogrodów ale także parków i wzgórz haitańskich. 


dla zainteresowanych
W szarości dnia, jaki panuje w Cazale - kwiaty, które ożywiają wszelkie ponurości. Nawet na ruinach, nawet na zgliszczach, na wzgórzach wśród domów i ulic - kwiaty maga - dodają chęci do życia.

Możecie wspierać bezpośrednio przekazując środki finansowe, które są publicznie rozliczane 

Wszelkie otrzymane środki, jakie przekroczą ten zakładany budżet zostaną przeznaczone na nasze
dalsze projekty i rozliczone na naszym blogu.


Albo za pomocą wpłat na zrzutkę - której to akcji widżety widnieją w paskach bocznych tego bloga.

Z pozdrowieniami

Społeczny Polonijny Komitet Wspierania Polonii Haitańskiej