30.10.2017

Podróż na Haiti - jesień 2017 oraz wspomnienia z lata 2017.

Zamieszczam drodzy czytelnicy przekaz dla was - od Elżbiety i Krzysztofa, którzy ponownie są już w Cazale i działają intensywnie na rzecz naszej Polonii haitańskiej oraz społeczności w Cazale i Haitii, która tak serdecznie potraktowała legionistów polskich w walce z francuskim uciskiem i niesprawiedliwością godzącą w prawo boże i naturalne prawa człowieka.

A tym czasem trochę wspomnień - zanim otrzymamy nowe materiały z obecnego pobytu naszych podróżników i nieocenialnych pasjonatów krzewienia polskości w świecie. 

*
* * *


Drodzy Przyjaciele


Elizabeth i ja jesteśmy ponownie w Cazale. Zdecydowaliśmy się podzielić z wami zorganizowanym koncertem - wspólnie z mieszkańcami Cazale i haitańskimi przyjaciółmi. - Będziemy nadal pracować na rzecz społeczności w Cazal. - Będziemy wdzięczni za pomysły i komentarze. 

Boże błogosław

Elizabeth & Christopher

Elżbieta i Krzysztof


Krzysztof przesyła zdjęcia z poprzedniego pobytu w CazaleJest takie miejsce na Ziemi, gdzie ludzie mówiący po francusku i kreolsku - nie tylko nie gardzą symbolem krzyża świętego - ale go nieustannie czczą - bo ten krzyż przyniósł im wyzwolenie od niewoli i upodlenia, jakie przyniósł ich życiu francuski bicz. Jest takie miejsce, gdzie francuskojęzyczna społeczność z uwielbieniem oddaje cześć polskiemu patriocie i świętemu Janowi Pawłowi II - papieżowi, który dla Polski, Polonii wniósł więcej niż jakikolwiek inny papież rzymskokatolicki. To oni niosą teraz dobrą nowinę i cieszą się, że z Bogiem im lżej żyć.
Nie odrzucili wiary a wręcz uczynili ją wbrew francuskiej woli - swoim orężem i stylem życia. To u nich Krzysztof i Elżbieta odnaleźli polskość, jakiej nie odnajdziecie w wielu państwach UE, gdzie Polscy stali się zniewoleni ekonomicznie i społecznie tak bardzo, że odrzucili wiarę i Boga. 

List 


Pan Krzysztof Szybiński

Przede wszystkim chciałabym pogratulować Panu i Pana Żonie wspaniałej inicjatywy na Haiti związanej z podtrzymywaniem i ożywianiem kultury polskiej wśród Haitańczyków mających polskie korzenie. Historia polskich legionistów na wyspie i ich potomków jest rzeczywiście fascynująca i wyjątkowa.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Pierwszy Dzień Solidarności Polaków z Polonią Haitańską. Bardzo chcielibyśmy jako Ambasada RP włączyć się w tę imprezę. Ze względu na to, że na drugą połowę czerwca mam już podjęte zobowiązania do wizyty w jeszcze innym kraju akredytacji (mamy ich kilka) również znacznie oddalonym od Kolumbii, nie będę niestety mogła z Państwem i z lokalną Polonią uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu w dn. 18 czerwca.  Ze strony Ambasady oddeleguję konsula Daniela Ziętka, który przywiezie ze sobą egzemplarz polskiego stroju ludowego dla haitańskiej Polonii, gry planszowe i puzzle dotyczące Polski dla dzieci.
Byłabym wdzięczna również za informację co w Pana ocenie możemy jeszcze przekazać dzieciom polskich potomków  na Haiti, tak aby związane było z pamięcią o Polsce, a sprawiło im radość, i równocześnie było w zasięgu możliwości Ambasady – książek niestety nie mamy po francusku…   Pana i Pana Żony opinia są dla mnie tym ważniejsze, że przebywają Państwo relatywnie długo na Haiti i wyczuwają potrzeby tamtejszej Polonii.
Zamieścimy informację o wydarzeniu przez Państwa orgaznizowanym– jeśli nie ma Pan nic przeciwko – na FB i TT Ambasady.

Pani Agnieszki Frydrychowicz Tekieli

Szanowny Panie Krzysztofie,
Chciałabym Panu pogratulować i podziękować za zorganizowanie bardzo udanego wydarzenia, jakim był Dzień Solidarności Polaków z Polonią Haitańską.
Konsul D.Ziętek przekazał mi informacje nt. przebiegu uroczystości; widziałam również wspaniałe zdjęcia.
Chciałabym również Pana prosić o przekazanie serdecznych podziękowań z mojej strony wszystkim dzieciom, które przygotowały dla mnie piękną tabliczkę pamiątkową.
W najbliższym czasie akredytację w Haiti przejmie od nas Ambasada RP w Panamie, przekażemy im informację o Pana inicjatywie z prośbą o – w miarę możliwości – kontynuowanie jej lub wspieranie ze strony naszej placówki w Panamie.
Jeszcze raz dziękuję Panu i Pana Małżonce i życzę wszystkiego dobrego.
Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli
Embajadora

Embajada de la República de Polonia en Bogotá
Carrera 21 bis No. 104A-15
Bogotá
Tel.: (+57 1) 214 04 00 
Fax: (+57 1) 214 08 54
Szanowny Panie Krzysztofie,

Bardzo dziękuję za Pana emaila.
Odpowiadając na Pana pytania dotyczące stypendiów, które możliwe byłyby do uzyskania dla mieszkańców Cazale, chciałabym zwrócić uwagę że stypendia skierowane są do osób, które ukończyli już co najmniej studia licencjackie i pragną kontynuować naukę w Polsce na studiach magisterskich lub doktoranckich (w tym przypadku wymagane jest posiadanie stopnia magistra).
Bardzo ważne jest aby potencjalni zainteresowani zapoznali się ze stroną Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) - instytucji odpowiedzialnej za przyznawanie stypendiów im. Ignacego Łukasiewicza.
Placówka nasza jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu kandydatur, a decyzja o przyznaniu stypendium i akceptacji kandydata zapada w Polsce.
Brak spełnienia wymagań formalnych oraz brak przesłania kompletu wymaganych dokumentów do naszej ambasady w terminie uniemożliwia nam pozytywne zaopiniowanie kandydatury.
W br. roku w kontakcie z konsulem Danielem Ziętkiem pozostawało kilku potencjalnych kandydatów, ostatecznie jednak żaden z nich nie złożył kompletu wymaganych dokumentów.
Potencjalni kandydaci powinni wiedzieć, że przygotowanie dokumentacji jest procesem długotrwałym, szczególnie że wymagane jest złożenie projektu badawczego w języku angielskim.

Odpowiadając na Pana drugie pytanie dot. ewentualnych projektów, które mogłyby uzyskać wsparcie polskiej placówki dyplomatycznej, sugerowałabym projekty związane z edukacją lub mogące przyczynić się do rozwoju/poprawy poziomu życia mieszkańców miejscowości.
Zwykle większe szanse mają projekty, w których realizację włączona jest miejscowa społeczność (wkład własny).
Tak jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, niestety niebawem za obszar Haiti odpowiedzialna będzie nasza nowo otwarta Ambasada RP w Panamie i to z tą placówką będzie trzeba kontaktować się w sprawie ewentualnej współpracy.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Pana i Małżonki zaangażowanie na rzecz potomków Polaków żyjących na Haiti i Państwa osiągnięcia w tym zakresie.
Życząc powodzenia i satysfakcji w dalszej pracy i udanego pobytu jesienią br. w Cazale przesyłam serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku,


Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli
Embajadora

Jest to przygoda życia ale także wspaniały udział Polaków w budowaniu tradycji polskiej wśród mieszkańców Haiti, którzy serdecznie zawsze odnoszą się do naszych rodaków i potomków legionistów polskich. Serdecznie zapraszamy do wspierania Polonii na Haiti a także inicjatywy Elżbiety i Krzysztofa Szybińskich, którym zawsze przyświeca w pracy boże przesłanie niesienia pomocy ludziom pragnącym krzewić polskość i wiarę katolicką zgodnie z doktryną głoszoną przez Kościół Rzymskokatolicki. 

Prosimy o wspieranie idei oraz czynny udział w pomoc haitańskiej społeczności z polskimi i katolickimi wartościami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.

Społeczny Polonijny Komitet Wspierania Polonii Haitańskiej

Elżbiecie i Krzysztofowi - życzymy spokojnego, obfitującego we wspaniałe wrażenia pobytu na Haiti a także zdrowia i niesamowitych materiałów z tegoż pobytu. 

13.10.2017

Jest już plan nowej wizyty

Krzysztof i Elżbieta Szybińscy - podróżnicy doświadczający świata tak bardzo, jak tylko można sobie to wyobrażać - obrali nowy termin podróży na Haiti, gdzie zaplanowane są już konkretne działania w celu utrwalenia polskiego śladu po legionistach, którzy odmówili francuskim dyktatorom wspierania znęcania się nad czarnoskórymi niewolnikami, którzy wnosili do dobrobytu dygnitarzy francuskich całe życie pracy a często je tracili poprzez pracę niewolniczą. 

Tak też odbędzie się wkrótce na Haiti seria spotkań podróżników ze spżołecznością wskazującą na pochodzenie mieszane po przodkach z Polski, której wówczas nie było na mapach Europy. 

Celem jest utrwalenie dotychczasowych relacji a także pozyskanie większej ilości informacji. Udokumentowanie cmentarza i tego, co pozoszało po polskich legionistach w księgach haitańskiego rządu oraz późniejszych parafii kościelnych. 

Na pewno dojdzie do spotkań z rodzinami, które noszą cechy rasy białej - czyli błękitny kolor oczu a także odmienny jednak wygląd nosząc geny słowiańskie. Takie spotkania wniosą nie tylko poprawę relacji ale pomogą przywrócić pamięć o tych, którzy w jakże polskim stylu oparli się zniewoleniu. 

Pozostaje nam oczekiwać na relacje od naszych podróżników oraz życzyć wam i nam cierpliwości - bo ta podróż potrwa kilka miesięcy - zapewne do końca roku kalendarzowego.

W Cazale już fama niesie, że powracają Christopher i Elizabeth - Polacy niosący dobrą nowinę.


Społeczny Polonijny Komitet Wspierania Polonii Haitańskiej